Jump to content

Lakkikeidas

Suunnittelemme aurinkovoimaa Kankaanpäähän

Lakkikeitaan hankkeesta

Suunnittelemme teollisen mittakaavan aurinkovoimahanketta vanhan Honkajoen kunnan kaakkoispuolelle. Hankkeen tarkoituksena on uusiokäyttää vanhaa turvetuotantoaluetta.

30 MW

Hankkeen suunniteltu teho

50 hehtaaria

Pääosin vanhaa turvetuotantoaluetta

Verkkoonliitäntä

Kartoitamme eri verkkoonliitäntämahdollisuuksia alueella

Yhteyshenkilö

Ole meihin yhteydessä jos sinulla on kysyttäväa hankeesta.

Leo Raitanen

Liiketoimintayksikön johtaja, Suomi
050 511 8465 / (+45) 21 65 14 80