Jump to content

TUULIVOIMAPUISTOT SUOMESSA

Tuuli uusiutuvana energialähteenä

PROSESSIN YLEISKATSAUS

Tyypillisen tuulivoimaprojektin prosessi

Katso miten tyypillinen tuuliprojekti etenee ja mitkä ovat tyypilliset vaiheet, joista projektipäällikkömme huolehtivat.

1

Seulonta

Aloitamme projektit etsimällä sopivia alueita ja tekemällä tarjouksen isommista projekteista.

2

Kehittäminen

Kun sopiva alue on löydetty, ryhdymme hankkeen kehittämiseen, mikä tarkoittaa muun muassa paikallisten toimijoiden ottamista mukaan.

3

Rahoitus

Osana kehitystyötä haemme rahoitusta myös mm. tekemällä sähkönmyyntisopimuksia suurempien yritysten kanssa tai myymällä projekti sijoittajalle.

4

Rakentaminen

Kun rahoitus on vamistettu ja kaikki hyväksynnät saatu, aloitamme materiaalien hankinnan ja projektin rakentamisen.

5

Verkkoliitäntä

Kun tuulipuisto valmistuu, se liitetään sähköverkkoon, jotta vihreä sähkö voidaan toimittaa kuluttajille.

6

Vihreä sähkö

Tarjoamme vihreää sähköä miljoonille kotitalouksille Tanskan tuulivoimaloistamme.

7

Hallinta ja operointi

Tarjoamme tuulipuistojen hallintaa, käyttöä ja kunnossapitoa koskevia palveluita. Näin varmistamme, että turbiineista saadaan paras mahdollinen tuotto.

Usein kysytyt kysymykset

Rakentamamme tuulivoimalat ovat noin 150-250 metriä korkeita

Käymme tarkasti läpi voimaloiden vaikutusta lähimpiin taloihin sekä lähimpään kaupunkiyhteisöön, varmistaaksemme että turbiinit varjostavat enimmillään 8-10 tuntia vuodessa.

Käymme tarkasti läpi myös voimaloiden vaikutusta lähimpiin taloihin sekä lähimpään kaupunkiyhteisöön, varmistaaksemme että voimaloiden A-painotettu keskiäänitaso ei ylitä 40 dB ohjearvoa lähimmillä asuin- tai lomarakennuksilla.

Pidämme hankkeissamme myös silmällä sitä, että Sosiaali- ja terveysministeriön ohjearvot matala- eli pientaajuisen melun osalta eivät ylity rakennusten sisällä.

OTA YHTEYTTÄ

Ota yhteyttä Suomen projektipäälliköihin

Leo Raitanen

Liiketoimintayksikön johtaja, Suomi
050 511 8465 / (+45) 21 65 14 80

Erik Halmela

Vanhempi hankekehittäjä
050 520 4973