Jump to content

Tesjoki

Suunnittelemme aurinkovoimaa Loviisaan Tesjoen eteläpuolelle

Tesjoen hankkeesta

Suunnittelemme teollisen mittakaavan aurinkovoimahanketta Tesjoen kylän eteläpuolelle. Hankealue on pääosin talousmetsää ja peltomaata. Olemme aloittamassa selvityksiä liittyen luvitukseen ja ympäristöselvityksiin. Lopullinen hankealue muotoutuu yhdessä kunnan ja paikallisyhteisön kanssa hankkeen edetessä.

Suunnittelemme pitävämme ensimmäiset informaatiotilaisuudet hankkeesta vuoden 2025 alussa.

250 MW

Hankkeen suunniteltu teho

Noin 300 hehtaaria

Pääosin ojitettua talousmetsää sekä peltomaata

Verkkoonliitäntä

Alueen verkkoonliitäntämahdollisuudet ovat hyvät, johtuen olemassa olevasta infrastruktuurista hankealueen läheisyydessä.

Yhteyshenkilö

Ole meihin yhteydessä jos sinulla on kysyttäväa hankeesta.

Leo Raitanen

Liiketoimintayksikön johtaja, Suomi
050 511 8465 / (+45) 21 65 14 80